Shop Linh Lan

39 Đoàn Giỏi, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp.HCM

Điện thoại: (08) 38470074

Di động: 0938470074

Email: mplinhlan@yahoo.com.vn